X. Országos Népi Mesterségek Művészete Pályázat
2012.

A HAGYOMÁNYOK HÁZA és a KECSKEMÉTI NÉPI IPARMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY
meghirdeti a X. ORSZÁGOS NÉPI MESTERSÉGEK MŰVÉSZETE PÁLYÁZATOT


A pályázat célja, hogy a hagyományos népi iparművészeti ágakon (szőttes, hímzés, fazekasság, faragás) kívül rekedt, vagy kevéssé művelt kézműves- és háziipari tevékenységek hagyományait és technológiáit megmentsük, megújítsuk és továbbfejlesszük. Olyan alkotások készüljenek, amelyek a hagyományokat korszerű, új formában dolgozzák fel.

Tárgyköre:
- népi bútorműves, festettbútor-készítő, vaskovács, rézműves, bőrműves, szűcs, szűrszabó, kékfestő, fésűs, késes, gyertyaöntő, kádár, kulacskészítő, vertcsipke-készítő, mézeskalácsos, stb. tevékenységek
- vessző, csuhé, gyékény, szalma, tárgykészítők alkotásai
- népi öltözetkiegészítő szakágak: kalapos, lószőrfonó, gyöngyfűző és más népi ékszerkészítő, papucskészítő, bocskoros, csizmadia
- a népi élet jeles napjaihoz és a népszokásokhoz kapcsolódó mesterségek: népi hangszer készítő, tojásfestő, stb.

A pályázat nyilvános, azon bárki részt vehet, aki ezt a célkitűzést elfogadja. A pályázatot a Bíráló Bizottság értékeli, és az arra alkalmas tárgyaknak zsűriszámot ad. A tárgyankénti 1.500,- Ft-os zsűridíjat csekken kell befizetni, és jelentkezéskor az igazoló szelvényt, vagy fénymásolatát mellékelni. (Csekk Budapesten a Hagyományok Házában és Kecskeméten a Népi Iparművészeti Gyűjteményben szerezhető be.)
Pályázni csak új alkotásokkal lehet, önálló tárggyal vagy garnitúrával. Azokat a munkákat, amelyek más pályázaton, vagy a népi iparművészeti zsűri előtt már szerepeltek, a Bíráló Bizottság nem veszi figyelembe.

A pályaműveken fel kell tüntetni a pályázó nevét, valamint ki kell tölteni a mellékelt, letölthető adatlapot, s azzal megegyezően be kell sorszámozni a tárgyakat. Csak személyes átvételre van lehetőség, 2012. május 10-12-ig 10-16 óra között a kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjteményben (6000 Kecskemét, Serfőző u. 19.). A zsűrizés időpontja: 2012. május 16.

A pályázat anyagából a kiíró intézmények kiállítást rendeznek a kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjteményben és Budapesten a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban is. A pályázat eredményhirdetésére és a kiállítás megnyitására 2012. június 1-én (pénteken) 14 órakor kerül sor a kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjteményben. A kiemelkedő alkotások díjazásban részesülnek.

A kecskeméti kiállítás 2012. szeptember 8-ig tart nyitva, ezt követően, várhatóan 2012. novemberétől Budapesten, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban (1011 Budapest, Fő utca 6.) nyílik kiállítás a pályázat anyagából.

A kiállított tárgyakat az alkotók csak a kiállítás bontása után szállíthatják el Budapestről a Népi Iparművészeti Osztályról (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.).


Letölthető dokumentumok:
[ADATLAP] [ZSŰRI JEGYZŐKÖNYV]


A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás:

Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya
(1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6. Tel.: 201-8734)
www.hagyomanyokhaza.hu
csakanyi.zoltan@hagyomanyokhaza.hu

Népi Iparművészeti Gyűjtemény
(6000 Kecskemét, Serfőző u. 19. Tel.: 76/327-203, 76/506-108)
www.nepiiparmuveszet.hu
muzeum.nepiipar@gmail.com


 

VIRTUÁLIS SÉTA
port_03

A gyűjtemény termeinek bejárása.

HÍMZÉS ADATBÁZIS
hímzés adatbázis

NYITVA  TARTÁS
port_01

ELÉRHETŐSÉG
port_02

6000 Kecskemét, Serfőző u. 19.

Telefon, fax:
76/327-203
76/480-297
76/506-108

port_03

Fenntartónk:
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A honlap létrejöttét lehetővé tette:
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága.